OBSAH

 

0. Titulní strana

1   Úvod

2   Obecné zásady

2.1  Závodní prostor

2.2  Výběr shromaždiště, startu a cíle

2.3  Fyzický a mapový start

2.4  Směrné časy

2.4.1  Lenhartova tabulka

2.4.2  Vlastní vyhodnocení

2.4.3 Specifika směrných časů na Vysočině

2.5. Jak postupovat při stavbě tratí

2.6  Základní druhy úseků

2.6.1  Postup na volbu

2.6.2  Náročná dohledávka

2.6.3  Volba stopy v terénu

2.6.4  Azimut (směr)

2.6.5  Vrstevnicovka

2.6.6  Přesun 

2.7  Kontroly

2.8  Občerstvovačky

2.8.1  Nevhodné umístění

2.8.2  Přijatelné umístění

2.9  Zákres tratí

2.10 Testování tratí

2.11  Popisy

2.12  Roznáška

2.13 Další úkoly stavitele   

3   Stavba jednotlivých disciplín

3.1  Úvodní poznámky

3.2  Klasická trať

3.3  Krátká trať

3.4  Sprint

4   Specifika

4.1  Specifika věku

4.2  Specifika pohlaví

4.3  Specifika výkonnosti   

5   Stavitelské tipy

5.1  Smyčka

5.2  Kontroly v promapované zelené

5.3  Krátké postupy na směr

5.4  Na vrstevnice šikmo

5.5  Stoupání v serpentinách

6   Nejčastější chyby

6.1  Výběh-seběh

6.2  Stereotypnost

6.3  Protiběhy

6.4  Cestovky pro vyspělé závodníky

6.5  Kontroly blízko za výraznou linií

6.6  Ostré úhly

6.7  Kontroly v linii

6.8  Kontroly na náhodu

6.9  Ideální postup přes zakázaný prostor

6.10 Občas stačí málo…   

7  Použité zdroje

8   Přílohy              

8.1  Definice jednotlivých disciplín

8.2 Dobrá sportovní trať dle R. Novotného

8.3  Prosba na stavitele od M. Jedličky

9   Odkazy

10   Diskuze

11  Ankety

11.1  Občerstvovačky (nebo na BENu)

11.2  Výdej map